Stowarzyszenie Ratujmy nasze domy przed S7


Do
Sz.P. Tomasz Pałasiński
Dyrektor GDDKiA oddział Kraków

PETYCJA PROTESTACYJNA

W sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice korytarz 5 (fioletowy), przebiegającego przez miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

Jako mieszkańcy miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice, stanowczo sprzeciwiamy się budowie drogi ekspresowej S7 Kraków- Myślenice w wariancie korytarza nr 5 ujętym w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 oznaczonym kolorem fioletowym. Korytarz ten miałby przebiegać przez centrum miejscowości Głogoczów, a następnie rozdzielać las w Głogoczowie i Krzyszkowicach. W miejscowości Głogoczów łączą się dwie duże drogi: S52 biegnąca w kierunku Bielska-Białej oraz DK7 w Kierunku Krakowa i Zakopanego. Budowa dodatkowej drogi S7 przez Głogoczów spowoduje zniszczenie walorów przyrodniczych i widokowych miejscowości, zwiększenie zanieczyszczenia Głogoczowa, który na co dzień już boryka się przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza (źródło Airly.pl), zwiększeniem już dużego hałasu związanego z obecną DK7.

Głogoczów stałby się miejscowością, w której byłyby dwie Zakopianki DK7 i S7 oraz planowana droga ekspresowa 52 w Kierunku Bielska-Białej; jedno wielkie skrzyżowanie i koszmar mieszkańców.

W sąsiedztwie planowanej S7 jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Żłobek a budowa S7 i jej oddanie do użytku w tym wariancie bezpośrednio narazi dzieci na choroby układu oddechowego. Sama trasa przebiega przez mocno zaludnione miejsca.

W lipcu 2021 przez Głogoczów przeszła ogromna powódź, podczas której z wizytą był Premier Polski Mateusz Morawiecki, wydarzenia te relacjonowały największe media w Polsce. Rzeka płynąca przez naszą miejscowość podczas dużych opadów deszczu wylewa z koryta. Podczas ostatniej powodzi zatopiła obecną Zakopiankę DK7 na całym odcinku przy Centrum Głogoczowa, wskutek czego DK7 była długo nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele domów i budynków znalazło się pod wodą. Centrum Głogoczowa i rzeka Głogoczówka pod względem ukształtowania terenu znajdują się praktycznie najniżej. Wybudowanie drogi S7 będzie wiązało się z odprowadzeniem dodatkowej ogromnej ilości wody z aż 6 pasów ruchu. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości innego odprowadzenia wody jak w kierunku rzeki. Rzeka ta łączy się z rzeką Harbutówką, tworząc rzekę Skawinkę, która płynie w kierunku Skawiny i ta również wylewa podczas ulewnych opadów deszczu. Tuż przy rzece Głogoczówka zlokalizowany jest zabytkowy dwór z XVI wieku, w którym obecnie mieści się restauracja Nowina. Tuż obok znajduje się zabytkowy Lamus dworski (dawny renesansowy dwór obronny) datowany na rok 1657, lecz wpisany do katalogu zabytków Małopolski, jako pochodzący z XVIIIw, czyli kilkadziesiąt lat później.

Tuż powyżej Centrum Głogoczowa w kierunku Zakopanego droga ma przebiegać przez zielone płuca Głogoczowa i Krzyszkowic, rozdzielając dwa lasy i niszcząc jeden z nich praktycznie na całej jego długości.

Ogromna ilość zwierząt zamieszkujących te lasy utraci warunki siedliskowe, a sam teren jest osuwiskowy i grozi jego aktywacją. Degradacja środowiska w tym miejscu będzie nieodwracalna z powodu zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza przez toksyczne pyły i gazy, jakie generują pojazdy spalinowe, których tysiące dziennie będzie przejeżdżać drogą S7 przez Głogoczów i Krzyszkowice.

Duża część mieszkańców Głogoczowa w wariancie korytarza nr 5 byłaby otoczona dosłownie z czterech stron tzw. Zakopianką, czyli obecną DK7, i nowo planowaną S7. Przez Głogoczów przebiegałoby łącznie 10 pasów drogi tzw. 7-ki: obecna i nowa. Nie godzimy się mieszkać na „wyspie otoczonej 7-ką” , ani być narażeni na uciążliwość drogi 24h/dobę 365 dni w roku pod względem hałasu i zanieczyszczenia. Obecną DK7 słychać w odległości 700m od drogi. Nasze domy i nieruchomości w przypadku zatwierdzenia w/w wariantu drogi stracą na wartości a miejscowość na atrakcyjności.

Jednocześnie rozumiemy zasadność zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku drogi DK7 Kraków-Myślenice i liczymy na jego poprawę przez budowę bezpiecznych zjazdów, wyjazdów kładek i tuneli dla pieszych oraz rozbudowę dróg lokalnych, ale nie przez budowę S7, której nie chcemy.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.


Dodaj komentarz